Rekrutacja

 

STUDIA PODYPLOMOWE – Zarządzanie produkcją

Z dniem 18 maja 2023 roku rozpoczynamy rekrutację na XIX edycję studiów. Aby dokonać rejestracji należy wykonać procedurę rejestracyjną Link poniżej

 
 

Uwaga: po dokonaniu wpisu do bazy formularz generuje zgłoszenie uczestnika. Formularz należy wydrukować i dostarczyć na pierwsze zajęcia.

Przewidywany koniec rekrutacji: 30.09.2023 lub do wyczerpania limitu miejsc.

Organizator

Wydział Zarządzania AGH. Kierownik studiów: dr inż. Jacek Obrzud.

Opłata

Opłata za studia wynosi 4800 zł i jest rozłożona na dwie raty.

2400zł I semestr, 2400zł II semestr.

Kwota ta obejmuje opłatę za studia, koszty materiałów dydaktycznych, które słuchacze otrzymują do każdego przedmiotu.