Rekrutacja

STUDIA PODYPLOMOWE – Zarządzanie produkcją

Z dniem 21 maja 2024 roku rozpoczynamy rekrutację na XX edycję studiów. Aby dokonać rejestracji należy wykonać procedurę rejestracyjną Link poniżej

 

Uwaga: po dokonaniu wpisu do bazy formularz generuje zgłoszenie uczestnika. Formularz należy wydrukować i dostarczyć na pierwsze zajęcia.

Przewidywany koniec rekrutacji: 30.09.2024 lub do wyczerpania limitu miejsc.

Organizator

Wydział Zarządzania AGH. Kierownik studiów: dr inż. Jacek Obrzud.

Opłata

Opłata za studia wynosi 4900 zł i jest rozłożona na dwie raty.

2450zł I semestr, 2450zł II semestr.

Kwota ta obejmuje opłatę za studia, koszty materiałów dydaktycznych, które słuchacze otrzymują do każdego przedmiotu.