Plan studiów

Plan studiów obejmuje dwa semestry.

Lp.

Tematyka wykładów – grupy zagadnień

Liczba godzin

1.

System produkcyjny (operacyjny) i jego otoczenie

10

2.

Planowanie i sterowanie produkcją

20

3.

Zintegrowane systemy wytwarzania

10

4.

Analiza produkcji

15

5.

Marketing przemysłowy

10

6.

Organizacja i normowanie czasu pracy

10

7.

Zarządzanie projektami

15

8.

Produktywność i efektywność systemów – Lean Manufacturing

15

9.

Projektowanie produktu.

15

10.

Informatyczne systemy zarządzania produkcja

20

11.

Zarządzanie logistyczne

20

12.

Symulacja procesów biznesowych

30

13.

Przedmioty do wyboru

20

14.

Seminarium dyplomowe

10

 

Łącznie

220